Medlemsskab af SET

Vær med til at drive dynamoen

SET er en stærk medlemsforening, hvis vision er at være en dynamo i udviklingen af Skiveegnens erhvervsliv og at gøre egnen til et attraktivt og aktivt turistområde.

Som medlem er du med til at drive dynamoen. Til gavn for dig selv og fællesskabet – og dermed for erhvervsudviklingen på Skiveegnen.

 

Læs SETs vedtægter her.

 

Kontingent

Medlemmerne betaler et kontingent, der fastsættes på generalforsamlingen det foregående år.

 

Kontingentsatser 2015  

Grundgebyr: 1.000 kr.

Pr. ansat:         50 kr.

Dog et max beløb på 6.000 kr. Beløbet tillægges 25% moms.

 

Er du iværksætter?

Er du iværksætter, får du det første års medlemsskab kvit og frit.

 

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske med 3 mdrs varsel til den 31. december.

Kontakt os – og hør nærmere

Mette Yde Andersen
Sekretær