Bestyrelse

SET er en lokal forankret medlemsforening for lokale erhvervs- og turismevirksomheder samt andre relevante foreninger, institutioner og samarbejdspartnere. Den årlige generalforsamling er SETs øverste myndighed. SETs bestyrelse består af 7 medlemmer (to medlemmer fra erhverv, to medlemmer fra turisme og yderligere tre medlemmer). De 7 medlemmer til bestyrelsen vælges på generalforsamling, og der nedsættes to underudvalg – et turisme- og et erhvervsudvalg.

De to underudvalg – et turisme- og et erhvervsudvalg – nedsættes med deltagelse af dels bestyrelsesmedlemmer dels repræsentanter fra det lokale erhvervsliv og eksterne ad hoc specialister, der gerne vil være med til at fokusere på specifikke opgaver i en begrænset tidsperiode. Udvalgene skal være udførende i forhold til bestyrelsen – i tæt samarbejde med SETs daglige ledelse. Ideen er at skabe et mere dynamisk SET-up, der vil styrke SETs opgave som talerør for erhvervslivet.

SETs direktør er bestyrelsens sekretær og deltager i møderne uden stemmeret.

Få et overblik over bestyrelsessammensætningen her.

SETs bestyrelse 2016

Kristen Hedegaard
Entreprenør, K.H. Entreprenør og Materieludlejning ApS , SET
Kjeld Jacobsen
Indehaver, Kjeld Nørgaard Jacobsen, konsulent- og ejendomsfirma
Ricco Veile
Direktør, VB Enterprise A/S
Tanja Bonde
Arrangementchef, Kulturcenter Limfjord SKIVE
Peter Lindgren
Professor, AU Herning
Kent Bak
Hotelejer, Pinenhus
Gregers Frederiksen
Entreprenør, Salling Entreprenørfirma

Deltager i møderne uden stemmeret

Alice Bank Danielsen
Direktør/Turismechef, SET; sekretær for bestyrelsen
Brian Krogh
Erhvervschef og souschef