Bestyrelse

SET er en lokal forankret medlemsforening for lokale erhvervs- og turismevirksomheder samt andre relevante foreninger, institutioner og samarbejdspartnere. Den årlige generalforsamling er SETs øverste myndighed. SETs bestyrelse består af 7 medlemmer (to medlemmer fra erhverv, to medlemmer fra turisme og yderligere tre medlemmer). De 7 medlemmer til bestyrelsen vælges på generalforsamling, og der nedsættes to underudvalg – et turisme- og et erhvervsudvalg.

De to underudvalg – et turisme- og et erhvervsudvalg – nedsættes med deltagelse af dels bestyrelsesmedlemmer dels repræsentanter fra det lokale erhvervsliv og eksterne ad hoc specialister, der gerne vil være med til at fokusere på specifikke opgaver i en begrænset tidsperiode. Udvalgene skal være udførende i forhold til bestyrelsen – i tæt samarbejde med SETs daglige ledelse. Ideen er at skabe et mere dynamisk SET-up, der vil styrke SETs opgave som talerør for erhvervslivet.

SETs direktør er bestyrelsens sekretær og deltager i møderne uden stemmeret.

Få et overblik over bestyrelsessammensætningen her.

SETs bestyrelse 2017

Gregers Frederiksen, bestyrelsesformand
Entreprenør, Salling Entreprenørfirma
Tanja Bonde, næstformand
Arrangementchef, Kulturcenter Limfjord SKIVE
Peter Lindgren
Professor, AU Herning
Ricco Veile
Direktør, VB Enterprise A/S
Kent Bak
Hotelejer, Pinenhus
Lene Jeppesen
Revisor, Revision Limfjord
Steen K. Pedersen
Direktør, Steen K. Pedersen A/S

Deltager i møderne uden stemmeret

Alice Bank Danielsen
Direktør/Turismechef, SET; sekretær for bestyrelsen
Brian Krogh
Erhvervschef og souschef