Medarbejdere

SETs medarbejdere skaber rammerne

SETs medarbejdere har et omfattende lokalkendskab og forsøger løbende at holde sig ajour med, hvad der sker i egnens små og store virksomheder, butikker, attraktioner, foreninger, erhvervsskoler og institutioner.

Medarbejdernes mål er at sikre, at nye virksomheder kommer godt i gang – at relevante projekter udvikles og føres ud i livet og at der sker en sund udvikling i egnens bestående erhvervs- og turismevirksomheder.

Centeret er ligeledes med til at profilere Skiveegnen på såvel erhvervs- som turistrelaterede messer og udstillinger.

 

 

 

Alice Bank Danielsen
Direktør & turismechef
Ansvars- og arbejdsopgaver:
Ansvar for Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter daglige ledelse
Ansvar for SETs udmøntning af Skive Kommunes Erhvervspolitik og Turisme- og Oplevelsespolitik
Ansvar for gennemførsel af bestyrelsens målsætninger og beslutninger
Ansvar for centerets økonomi
SET’s bindeled til Skive Kommunes forvaltning
Medlem af Uddannelsesrådet i Skive (Uris)
Medlem af akademiråd for Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi
Hovedansvarlig for lejemålet Østerbro
Certificeret i Væksthjulet
Ansvarlig for turismeudvikling og -projekter.
Medlem af Netværk Limfjordens bestyrelse.
Medlem af Enjoy Limfjordens styregruppe
Ansvarlig for udvikling og gennemførelse af aktiviteter, kampagner, projekter og arrangementer med det mål at synliggøre Skiveegnen som turistområde.
Ansvarlig for medlemsservice overfor turisterhvervet.
Ansvarlig for styrkelse af samarbejdet omkring Skive Kommunes turistservice.
Brian Krogh
Erhvervschef & souschef
Ansvars- og arbejdsopgaver:
Fagligt ansvar for SETs erhvervsrettede aktiviteter
Erhvervsservice i forhold til etablerede virksomheder
Erhvervsservice overfor iværksættere
Udmøntning af indsatser indenfor erhvervsudvikling, bosætning og branding
Initiering og koordinering af udviklingsprojekter i overensstemmelse med SET’s formål og strategi med særligt fokus på erhvervsområdet
Daglig ledelse af de til erhvervsområdet tilknyttede medarbejdere
Medlemspleje og -rekruttering
Certificeret i Væksthjulet
Susanne Bitsch
Økonomiansvarlig
Ansvars- og arbejdsopgaver:
Bogholderi/løn
Projektadministration (økonomi)
Medlemsregistrering
Leo Ravn-Nielsen
Erhvervskonsulent
Ansvars- og arbejdsopgaver:
Projektarbejde i forbindelse med erhvervsudviklingsprojekter
Besøg hos eksisterende og potentielle medlemsvirksomheder
Vejledning og sparring til eksisterende virksomheder, organisationer og foreninger
Deltagelse på erhvervs/uddannelsesmesser og udstillinger
Kompetencekonsulent under KomptenceCenter MIDT
Certificeret i Væksthjulet.
Frank Petersen
Fundrasier
Ansvars- og arbejdsopgaver:
Frank leder SETs to-årige fundraiserindsats, der har som mål at få flere lokale virksomheder til at søge ekstern medfinansiering til udviklingsprojekt
Vejledning om finansierings- og projektmuligheder
Opbygning af netværk
Bindeled til professionelle fundraisere og videninstitutioner
Lobbyarbejde overfor potentielle bidragydere
Igangsættelse af konkrete projekter
Frank arbejder desuden med eksport og internationalisering
Lise Korsgaard
Eventmanager
Ansvars- og arbejdsopgaver:
Udvikling, planlægning og afvikling af events/arrangementer
Koordinator, STEP1
Marlene Rasmussen
Udviklingskonsulent
Ansvars- og arbejdsopgaver:
Projektkoordinering og udviklingsopgaver vedr. SETs udmøntning af Skive Kommunes Turisme- og Oplevelsespolitik
Ansvarlig for opfyldelse af Turismepartnerskaber
Kontaktperson for Turisme- og Oplevelsesklyngerne i Spøttrup, Glyngøre og på Fur
Virksomhedsvejledning for turismevirksomheder
Guide Danmark ansvarlig
Certificeret i Væksthjulet
Bureauservice ad hoc
Janne Kragh Pedersen
Turismekonsulent
Ansvars- og arbejdsopgaver:
Projektkoordinering og udviklingsopgaver vedr. SETs udmøntning af Skive Kommunes Turisme- og Oplevelsespolitik
Ansvarlig for opfyldelse af Turismepartnerskaber
Markedsføring overfor turister
Virksomhedsvejledning for turismevirksomheder
Webredaktør på www.visitskive.dk og www.skiveet.dk
Oplevelsesbooking
Messeansvarlig
(IT ansvarlig)
Bureauservice ad hoc
Mette Yde Andersen
Sekretær
Ansvars- og arbejdsopgaver:
Sekretær for direktør og bestyrelse
Sekretær vedr. indkaldelse til bestyrelsesmøder/generalforsamling i SET
Hovedansvarlig for SET's reception
Ad hoc sekretæropgaver for SET's chefer og konsulenter
Udarbejdelse af SET's Nyhedsbrev
Udarbejdelse af pressemeddelelser og annoncer
Servicering i forbindelse med møder på SET
Helle Kaas Lyngsø
Kontorassistent
Ansvars- og arbejdsopgaver:
Ansvarlig for velkomstcentret og servicering af SETs grundfunktioner:
Gæsteservice i velkomstcentret
Ansvarlig for turistbureauet (vagter, salgsartikler m.v.)
Telefonpasning og forefaldende kontorarbejde
Service i forbindelse med SET’s mødeaktiviteter
Opgaver og assistance i forbindelse med husets projekter
Birthe Vestergaard
Bureaumedarbejder
Ansvars- og arbejdsopgaver:
Engelsk og tysk oversættelse