læs op sitemap kontakt

Samlet turistservice

Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter har af Skive Kommune fået til opdrag at samle og reorganisere opgaven vedr. kommunens service overfor turister, der hidtil har bygget på strukturen fra før kommunesammenlægningen m.h.t. organisation og tildeling af midler.

I 2009 har SET samlet egnens fire turistforeninger (Fur, Glyngøre, Spøttrup og Skive) i et fælles netværk, Inspirationsforum for Skiveegnens turisme”, og der er igangsat en analyse til kortlægning af den optimale organisering af den samlede indsats på turistområdet mhp. at optimere indsatsen og få mest muligt ud af de fælles ressourcer.

De langsigtede mål er at:
  • formulere en fælles strategi for turismen på egnen
  • koordinere egnens turismeindsats (turistaktører, -foreninger og -informationer) indenfor både produktudvikling, markedsføring og salg
  • skabe en klar rollefordeling mellem aktørerne
  • opbygge tema- og netværksgrupper
  • sikre optimal servicering af turisterne inden for hele Skive Kommune indenfor de givne rammer
  • sikre optimal fordeling af ressourcer
Arbejdet med strategipunktet blev påbegyndt i 2008.
Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter – Østerbro 7 – DK-7800 Skive – +45 9614 7677 – Fandt du hvad du søgte