læs op sitemap kontakt   

Grynderup Sø

Nyt flot naturområde i Nordsalling

I 2011 blev Grynderup Sø genetableret i samarbejde med Naturstyrelsen. Den nye Grynderup Sø er lavvandet, men på sigt vil den blive omgivet af enge og rørskove. Der vil dermed være skabt et område som kan være leve­sted for mange arter af dyr og planter. Søen vil få et rigt fugleliv. Forår og efterår vil beliggenheden tæt ved fjorden gøre området til et attraktivt sted for svaner, gæs, svømmeænder, hejrer og vadefugle. Gæssene vil ofte gå synligt på engene mellem søen og stien, så der vil være gode mu­ligheder for at se grågæs, bramgæs, blis­gæs og canadagæs, mens fiskehejrer vil være på jagt i vandkanten. I yngletiden kan der blandt andet ses flere arter lappedykkere, rørhøg, vibe, rødben, klyde, dobbeltbekkasin og forskellige småfugle, der er knyttet til de fugtige områder rundt om søen, f.eks. rørspurv, engpiber og gul vipstjert.

Publikum har adgang til naturområdet ad en trampesti, der går rundt om hele søen (anlæg af stier færdiggøres i 2013). Længst mod syd er der med adgang fra naturstien på den gamle bane mellem Durup og Glyngøre op­stillet et dobbelt fugletårn med fantastisk udsigt over de lavvandede områder i den sydlige del af søen. I den nordlige ende er der tæt ved Gryn­derupvej bygget et lavt fugleskjul med udsigt over den nordligste del af søen.

Fra P-pladsen ved Grynderupvej går en handicapvenlig sti mod øst til søens smalleste sted. Her er der mulighed for at tage en trækfærge til den modsatte bred, hvor stien fortsætter. Der er på den måde mulighed for at korte trampestien af og kun vælge at gå den nordlige rundtur, som kan gøres på en time. Ved handicapstien findes borde/bænkesæt og en primitiv overnatningsplads.

Print Vandrerute folderen her.

Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter – Østerbro 7 – DK-7800 Skive – +45 9614 7677 – info@visitskive.dk