Bliv medlem

Vær med til at styrke erhvervslivet på Skiveegnen!
Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter har til formål at fremme udviklingen for erhvervslivet og turismen på Skiveegnen.
SET er en medlemsorganisation for erhvervslivet i Skive kommune. Jo flere medlemmer vi er,
• jo stærkere talerør får du over for kommune, region og uddannelsesinstitutioner m.fl.
• jo flere ressourcer til at skabe værdi for erhvervslivet
• jo mere signaleres sammenhold på Skiveegnen

Der er mange gode grunde til at blive medlem af SET:

Du støtter områdets erhvervsudvikling
SET er erhvervslivets egen organisation, og vi arbejder for vækst og udvikling i hele Skive kommune

Du får et talerør
Vi repræsenterer vores medlemmer i dialogen med kommune, region, organisationer og samarbejdspartnere.

Sparring
Du kan når som helst kontakte SET’s konsulenter for vejledning og sparring

Adgang til viden
Vi er din lokale indgang til den offentlige erhvervsfremme, og vi bruger aktivt vores omfattende netværk inden for erhverv og turisme for at hjælpe dig.

Lokalt netværk
Vi afholder ca. 70 arrangementer om året. Ud over fagligt udbytte får du også mulighed for at netværke med de øvrige deltagere.

Synlighed
Vi bringer løbende medlemsportrætter i vores Nyhedsmails og på vores hjemmeside, ligesom vi gerne bringer medlemmers pressemeddelelser på vores medieflader.

Eksklusive arrangementer
Medlemmer inviteres til mindst 2 årlige arrangementer, eksklusivt for medlemmer: Generalforsamlingen med et inspirerende indslag fra en foredragsholder samt et medlemsarrangement med spisning, foredrag og netværk.

Rabatter
Som medlem får du 20% rabat på de arrangementer og kurser, SET afholder (dog med enkelte undtagelser).

Er du iværksætter?
Er du iværksætter i Skive kommune – og er din virksomhed under 3 år? Hvis ja, så bliver du gratis medlem det år, du melder dig ind hos SET. Medlemskabet giver stemmeret til generalforsamlingen og du får bl.a. 2 gratis eksklusive netværksarrangementer og rabat /fribillet til flere af SETs møder og kurser.

Kontingent og vilkår
Læs om kontingentsatserne m.v.

Jeg ønsker at blive:

Medlem af SETMedlem af Turisme Partner