Bestyrelse

SET er en lokal forankret medlemsforening for lokale erhvervs- og turismevirksomheder samt andre relevante foreninger, institutioner og samarbejdspartnere. Den årlige generalforsamling er SETs øverste myndighed. SETs bestyrelse består af 7 medlemmer (to medlemmer fra erhverv, to medlemmer fra turisme og yderligere tre medlemmer). De 7 medlemmer til bestyrelsen vælges på generalforsamling, og der nedsættes to underudvalg – et turisme- og et erhvervsudvalg.

De to underudvalg – et turisme- og et erhvervsudvalg – nedsættes med deltagelse af dels bestyrelsesmedlemmer dels repræsentanter fra det lokale erhvervsliv og eksterne ad hoc specialister, der gerne vil være med til at fokusere på specifikke opgaver i en begrænset tidsperiode. Udvalgene skal være udførende i forhold til bestyrelsen – i tæt samarbejde med SETs daglige ledelse. Ideen er at skabe et mere dynamisk SET-up, der vil styrke SETs opgave som talerør for erhvervslivet.

SETs direktør er bestyrelsens sekretær og deltager i møderne uden stemmeret.

Få et overblik over bestyrelsessammensætningen her.

Få mere at vide...

  • Vedtægter
  • Bliv medlem
  • Turismepartner

SETs bestyrelse 2017

Gregers Frederiksen, bestyrelsesformand
Entreprenør, Salling Entreprenørfirma
Tanja Bonde, næstformand
Arrangementchef, Kulturcenter Limfjord SKIVE
Peter Lindgren
Professor, AU Herning
Ricco Veile
Direktør, VB Enterprise A/S
Kent Bak
Hotelejer, Pinenhus
Lene Jeppesen
Revisor, Revision Limfjord
Steen K. Pedersen
Direktør, Steen K. Pedersen A/S