SETs ledelse opsagt

SETs ledelse opsagt

Bestyrelsen for SET/Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter har samlet vedtaget at opsige ledelsen i SET, direktør Alice Bank Danielsen og erhvervschef Brian Krogh. Samarbejdet ophører med øjeblikkelig virkning.

SETs bestyrelsesformand Gregers Frederiksen uddyber fyringerne med, at bestyrelsen ikke mener, at den nuværende ledelse af SET vil kunne indfri SETs fastlagte mål og strategier for 2018. I denne vurdering indgår ligeledes resultaterne for 2016 og 2017.

”Resultaterne har ikke været tilfredsstillende, og trods påpegelser samt konkrete forslag til besparelser fra bestyrelsens side, har ledelsen ikke formået at rette op på dette”, udtaler Gregers Frederiksen.

I forbindelse med SETs arbejde med dannelsen af et samlet innovationscenter for en lang række af områdets interessenter – og med SET som omdrejningspunktet – kan bestyrelsen heller ikke længere se den siddende ledelse i rollen til at varetage disse omstruktureringer og dermed SETs nye fremtid.

Souschefstillingen vil i forbindelse med omstruktureringen blive nedlagt, og der vil fremadrettet kun være én lederstilling, som skal indeholde funktionen erhvervschef. Den fremtidige erhvervschef skal varetage den samlede ledelse af SET.

Spørgsmål vedr. opsigelserne eller det kommende innovationscenter kan stilles til formanden, Gregers Frederiksen.

Kontakt
SET
Gregers Frederiksen
Tlf.. 3092 1901 / gregers@entr.dk